OMERO SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

„Wdrożenie nowatorskiego produktu - Zintegrowanej Sieci Tłumaczeniowej - w wyniku skorzystania z usług doradczych w zakresie innowacji”

 

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy nowatorskiego oprogramowania (Zintegrowanej Sieci Tłumaczeniowej), które w sposób kompleksowy umożliwi zarządzanie nowoczesną agencją translatorską oraz pozwoli zautomatyzować wiele procesów, które obecnie wymagają pracy człowieka np. organizację projektów tłumaczeniowych,

zarządzanie bazą dostawców, ocenę i weryfikację tłumaczonych tekstów, monitorowanie kosztów itp.

Umowa o dofinasowanie nr POIR.02.03.01-06-0022/18-00

Całkowita wartość projektu: 969 320,00 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 548 800,00 PLN

 

 Biuro tłumaczeń językowych Lublin.