Tłumaczenia Premium

Tłumaczenia Premium to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy cenią sobie szczególnie, obok poprawności merytorycznej, atrakcyjność językową tłumaczonych tekstów. Odbiorcami Tłumaczeń Premium są najczęściej klienci, którzy potrzebują tekstów marketingowych oraz specjalistycznych z wąskich dziedzin.

Tłumaczenia Premium są realizowane zgodnie z założeniami normy tłumaczeniowej EN ISO 17100:2015. Tłumaczenie jest wykonywane przez doświadczonego tłumacza specjalistę w danej branży. Dodatkowo przetłumaczony tekst podlega procesowi weryfikacji merytorycznej wykonywanej przez weryfikatora również specjalizującego się w tej samej branży. Zgodnie z zasadą „drugiej pary oczu” rezultatem zastosowania tych dwóch procesów jest wysokiej jakości tłumaczenie, poprawne pod względem merytorycznym i językowym. Kolejnym etapem jest kontrola jakości wykonywana przez doświadczonego Project Managera, który dodatkowo sprawdza kompletność, formatowanie oraz zgodność projektu z wytycznymi.

Doświadczeni tłumacze i specjaliści branżowi

Tłumaczenie + weryfikacja + kontrola jakości

Tłumaczenia specjalistyczne, marketingowe, do publikacji

Dla teksów przeznaczonych do publikacji dodatkowo zalecamy proces korekty Native Speakera, który zapewni nie tylko poprawność, ale i naturalność językową tłumaczonego tekstu.

Oprócz tłumaczenia, weryfikacji i korekty Native Speakera, nasi klienci powierzają nam przygotowanie przetłumaczonych treści do druku. Nasi graficy zapewniają profesjonalną obróbkę graficzną folderów, katalogów czy banerów przeznaczonych do druku.

Dodatkowo wyręczamy naszych klientów w organizowaniu wydruku przygotowanych dokumentów, dzięki czemu otrzymują pełną usługę, od tłumaczenia po dostawę wydrukowanych materiałów.
Biuro tłumaczeń językowych Lublin.