Centrum DTP

W OMERO świadczymy kompletną opiekę techniczną nad przygotowaniem dokumentów do publikacji i druku (opracowanie graficzne i językowe, np. katalogów reklamowych, instrukcji, ulotek, artykułów prasowych i innych materiałów drukowanych). Usługa obejmuje dostosowanie dokumentu tłumaczenia pod względem graficznym do oryginału bądź też na stworzenie zupełnie nowego układu graficznego. Nasi specjaliści zajmują się wszelkimi pracami związanymi z całym procesem przygotowania tłumaczenia, opracowaniem grafiki, składu tekstu oraz profesjonalnego przygotowania materiałów do druku.


DTP (Desktop Publishing – skład i łamanie tekstu) obejmuje także skład dokumentów nieedytowalnych poprzez konwersję do postaci edytowalnej, z zachowaniem oryginalnego wyglądu dokumentu.


DTP w OMERO to nie tylko najwyższa jakość, ale także wysoki poziom kreatywności, unikatowe rozwiązania i elastyczność w reagowaniu na potrzeby naszych Klientów.

DTP proste obejmuje:

konwersję dokumentów w formatach .pdf, .jpg, .tiff, .gif, .idd, .bmp na .doc

zachowanie układu strony z uwzględnieniem akapitów i czcionek

konwersję dokumentów zawierających tabele na format .xls

konwersję dokumentów w formacie .doc lub .xls na .pdf

przygotowanie wersji elektronicznej skanów o prostym układzie strony

przygotowanie wersji elektronicznej maszynopisów o prostym układzie strony

DTP złożone obejmuje:
konwersję dokumentów o złożonej szacie graficznej w formatach .pdf, .jpg, .tiff, .gif, .bmp, .indd do formatów edytowalnych dla dokumentów zawierających:

 • rysunki z opisami, wykresy, schematy 
 • skomplikowane układy stron zawierające tabele, kolumny, rysunki w tabelach, nagłówki, stopki 
 • rysunki techniczne i dokumentacje techniczne
 • tabele złożone
 • teksty mało czytelne, nieedytowalne
 • inne elementy niestandardowe

Zaawansowane usługi DTP obejmują wszelkie obróbki dokumentów z wykorzystaniem profesjonalnych programów graficznych, takich jak: Adobe FrameMaker, Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Corel Draw, QuarkXPress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Projektowanie i wydruk

Oferujemy druk na różnego rodzaju papierze przy wykorzystaniu nowoczesnych maszyn zgodnie z oczekiwaniami klientów. Dzięki współpracy z najlepszymi drukarniami oferujemy druk materiałów reklamowych na najwyższym poziomie.


Usługi drukarskie obejmują:

 1. projekt szaty graficznej dokumentu
 2. naniesienie tłumaczenia na oryginalną szatę graficzną dokumentu
 3. wykonanie korekty przed drukiem
 4. przygotowanie finalnego dokumentu w dowolnym formacie, np. PDF
 5. wydruk gotowego materiału (np. katalog)Biuro tłumaczeń językowych Lublin.